Termer og begreber ved aktivitet i Norge

Reelle rettighedshavere

En reel rettighedshaver (på norsk: reell rettighetshaver) i hht. norsk hvidvaskningslovgivning er en norsk eller udenlandsk person, der opfylder et eller flere af kriterierne: Man kan være reel rettighedshaver ved direkte ejerskab eller på indirekte grundlag. Som autoriseret tjenesteleverandør er Scanvisio forpligtet til at gennemføre kundekontrol/KYC (“Know Your Customer” / “kend din kunde-rutine”) både ved […]

Fast driftssted i Norge

Fast driftssted for udenlandske selskaber opstår når virksomhedens aktivitet udføres fra et forretningssted, som virksomheden udøves helt eller delvis igennem. Der stilles normalt også krav til at virksomheden skal have pågået i en “tilstrækkelig periode”. Fast driftssted vil i de fleste tilfælde udløse skattepligt til Norge. Eksempler på fast driftssted: Tilstedeværelse af lokal ledelseEtablering af […]

A-melding

A-meldingen er en månedlig rapportering fra arbejdsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes indkomst, arbejdsforhold og forskudsskat, samt arbejdsgiverafgift mm. Denne erstatter fem tidligere rapporteringsordninger: Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500) Komplet vejledning i indsendelse […]

Altinn

Altinn er en internetportal til digital dialog mellom erhvervsliv, privatpersoner og de offentlige instanser i Norge. Altinn er også en teknisk platform, som offentlige virksomheder kan anvende til at udvikle digitale tjenester. Altinn.no tilsvarer på mange måder virk.dk

NT1

Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i hjemlandet ved arbejde for arbejdsgiver i et andet nordisk land end hjemlandet. For en dansk arbejdsgiver gælder følgende: Arbejdsgiver rekvirerer og udfylder blanketten og sender den til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen attesterer blanketten og sender den til arbejdslandets kompetente myndighed. I Norge er det Skatteetaten. Arbejdsgiver bekræfter ved udfyldelse af blanketten, […]

HMS-kort

Hvorfor HMS-kort? ALLE virksomheder, der udfører bygge- og anlægsarbejde (defineres MEGET bredt) i Norge, skal udstyre deres medarbejdere med HMS-kort – populært kaldet ”byggekort”, ”grønt kort” eller ”ID-kort”. Manglende HMS-kort kan udløse et gebyr, der pr. 1. jan. 2018 er på min. NOK 10.000! Formaliteter og krav Før HMS-kort kan bestilles, skal arbejdsgiver bl.a. have […]

A1

A1 (tidl. E101) er en attest, som dokumenterer at den ansatte under udsendelse er omfattet af social sikring i hjemlandet. I Danmark er det Udbetaling Danmark udsteder attesten som supplement til skriftlige afgørelser om social sikring under arbejde i andre EØS-lande og Schweiz. Uden attesten skal arbejdsgiveren betale arbejdsgiverafgift i Norge (op til 14,1%) og […]

RF-1199

RF-1199B Oplysninger om kontrakt, leverandør og ansatte Der skal indsendes oplysninger om alle kontraktsforhold med ikke-norske leverandører (eller personer) til Sentralkontoret for utenlandssaker når opgaven udføres: Ifm. byggeri og montage På en geografisk lokation under kundens kontrol i Norge På den norske kontinentalsokkel RF1199 skal indsendes af kontraktgiver (i praksis er det ofte kontrakttager som […]

D-nummer

Personer som skal arbejde i Norge i mindre end 6 måneder og som skal have et norsk skattekort må have et D-nummer (skattenummer). D-nummeret er nødvendigt når man: Skal have norsk skattekort.Skal være kunde i et norsk pengeinstitut.Skal have en konto i den norske værdipapircentral.Modtager sociale sikringsydelser fra Norge.Har fast ejendom i Norge.Har roller i […]