HMS-kort

HMS-kort

Hvorfor HMS-kort?

ALLE virksomheder, der udfører bygge- og anlægsarbejde (defineres MEGET bredt) i Norge, skal udstyre deres medarbejdere med HMS-kort – populært kaldet ”byggekort”, ”grønt kort” eller ”ID-kort”. Manglende HMS-kort kan udløse et gebyr, der pr. 1. jan. 2018 er på min. NOK 10.000!

Formaliteter og krav

Før HMS-kort kan bestilles, skal arbejdsgiver bl.a. have norsk CVR-nummer (org.nr.), være moms-registreret (alt. søge om fritagelse), mens arbejdstagere skal have norsk fødselsnummer eller aktivt D-nummer. Desuden skal arbejdsforholdet registreres.

Dette skal foregå i rigtig rækkefølge, ellers kan processen gå i stå. Overlader I arbejdet til Scanvisio, bliver opgaven udført smidigt og korrekt, og I kan koncentrere jer om andre opgaver.

Husk de interne rutiner

Når dine ansatte skal have HMS-kort, er det vigtigt at fastlægge nogle rutiner, så krav og regler opfyldes – det drejer sig bl.a. om:

 • Indhentning af ansattes personlige data. De ansatte skal informeres om og give samtykke til, at data videresendes til/opbevares af kortbestiller og kortudsteder:
  1. Kopi af gyldig legitimation (pas, kørekort fra et nordisk land eller nationalt ID)
  2. Billede svarende til pasfoto med lys ensfarvet baggrund uden markante skygger. Man skal se ret frem, så begge ører er synlige. Hovedbeklædning, briller osv. er ikke tilladt. Ansigtsudtrykket skal være neutralt med lukket mund. Bør være minimum ca. 1000 x 1200 pixels.
 • HMS-kort skal bæres synligt under arbejdet
 • Kortet er gyldigt i op til 2 år. Hvis vi har bistået ved bestilling, vil vi normalt varsle fornyelse i god tid
 • Ved et ansættelsesforholds ophør skal HMS-kortet inddrages og returneres til kortudsteder.

Kontrol af HMS-kort

Arbejdstilsynet, bygherrer, sikkerheds-repræsentanter (verneombud) og andre med arbejdsmiljøansvar kan kontrollere gyldigheden af HMS-kort. Indtil kortet modtages, skal dokumentation, for at bestillingsprocessen er i gang, kunne fremlægges ved tilsyn.

Kontakt Scanvisio, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt din virksomhed behøver HMS-kort, eller om hvordan du går frem.

Relaterede tjenester

Scanvisio er en erfaren markedsrådgiver og din repræsentant i Norge. Vi har fokus på ydelser, som er nødvendige for/forenkler danske virksomheders aktivitet i Norge. Foruden markedsrådgivning tilbyder vi bl.a.:

 • Virksomhedsregistrering
 • Registrering som vikar-/bemandingsvirksomhed
 • Forberedelse og gennemførelse af ID-kontrol
 • Ansøgning om D-nummer og skattekort til ansatte
 • Projekt- og medarbejderregistrering

Sådan har vi hjulpet andre…

Case 1: Bistand ved ID-kontrol

En dansk-polsk el-entreprenør udfører specialopgaver i Norge. Vi hjælper virksomheden med alle relevante registreringer. Vi indhenter personlige data på ansatte og sørger for bestilling af HMS-kort, ligesom vi forbereder, deltager og bistår medarbejderne ved ID-kontrol, så kontrollen forløber trygt og uden misforståelser.

Case 2: Relevante regler

En jysk transportvirksomhed fragter danskproducerede bygningselementer til Norge. Ved levering deltager chaufførerne i montagen. Vi bistår kunden med bl.a. at afdække relevante regler, søge om godkendelser, gennemføre registreringer og bestille HMS-kort til chaufførerne, der skal arbejde på byggepladsen.

Case 3: Større offentlig byggeri

En dansk entreprenør opfører et større offentligt byggeri i Norge. Vi bistår med korrespondancen med myndighederne, dokumentation samt teknisk og central godkendelse. Løbende i byggeperioden ankommer medarbejdere fra forskellige faggrupper – vi håndterer det praktiske, bl.a. transport til/fra ID-kontrol samt bestilling af HMS-kort.