RF-1199

RF-1199B Oplysninger om kontrakt, leverandør og ansatte Der skal indsendes oplysninger om alle kontraktsforhold med ikke-norske leverandører (eller personer) til Sentralkontoret for utenlandssaker når opgaven udføres:
  • Ifm. byggeri og montage
  • På en geografisk lokation under kundens kontrol i Norge
  • På den norske kontinentalsokkel
RF1199 skal indsendes af kontraktgiver (i praksis er det ofte kontrakttager som tager initiativet). Indrapporteringspligten gælder ikke for privatpersoner.