Vi gjør din tilstedeværelse i Norge enklere – og veien til suksess kortere

Dere leverer produkter og/eller tjenester, vi bidrar med markedskjennskap. Sammen skaper vi suksess. Vi rådgiver samt leverer en rekke produkter og tjenester, mange er særlig tilpasset små og mellemstore virksomheter – til fornuftige og gjennomskuelige priser f.eks. etablering av norsk aksjeselskap fra NOK 11 900,- (~ EUR 1006,-)

Kontakt oss

Erfaring og lojale kunder

Vår markeds- og bransjeerfaring er bygget opp omkring en bred og lojal kundegruppe. Hovedparten av relasjonene utvikler seg til langvarige forhold som løper over år. Sett i lyset av, at flere virksomheter får kort historik ved f.eks. enkeltstående opgaver i Norge, er vi stolte av, at nesten 80% av alle relasjonene blir langvarige.

Fordelt på aktivitet ser kundebildet slik ut. Bygge- og anleggsvirksomheter (herunder moduler/elementer og byggningskomponenter) er største enkeltstående kundegruppe (ca. 30%). Deretter kommer produksjon og varehandel som omfatter: industrivarer, interiør/innretning, maskiner, materiell til dambruk mm (ca. 21%). Tredje størst er øvrig service som inkluder bl.a.: maskinservice, industriell montering og vedlikehold (ca. 15%). Viden & know-how er fjerde største gruppe og teller en rekke: Tekniske rådgivere, konsulenter, leverandører av kursing og undervisning (ca. 13%).

Øvrige kunder teller:  Bemanning og personelltjenester (ca. 6%), maritim (ca. 4%), organisasjoner og aktører innenfor bl.a. kunst, bekledning/tekstil, emballasje, industriell overflatebehandling, datainnsamling og -analyse, matvarer og delikatesser, kosmetikk og helse/medisinsk behandling.

Vi står klar til å hjelpe deg. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.