Bygge- og anlægsvirksomhed

A-melding

A-meldingen er en månedlig rapportering fra arbejdsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes indkomst, arbejdsforhold og forskudsskat, samt arbejdsgiverafgift mm. Denne erstatter fem tidligere rapporteringsordninger: Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500) Komplet vejledning i indsendelse […]

NT1

Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i hjemlandet ved arbejde for arbejdsgiver i et andet nordisk land end hjemlandet. For en dansk arbejdsgiver gælder følgende: Arbejdsgiver rekvirerer og udfylder blanketten og sender den til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen attesterer blanketten og sender den til arbejdslandets kompetente myndighed. I Norge er det Skatteetaten. Arbejdsgiver bekræfter ved udfyldelse af blanketten, […]

Bestil tid til ID-kontrol

Alle udenlandske arbejdstagere i Norge skal have gyldigt D-nummer (skattenummer) – uanset om man er skattepligtig til Norge eller ej. I de fleste tilfælde vil Scanvisio sørge for ansøgning om D-nummer ifm. anden nødvendig rapportering. Når arbejdstager har fået tildelt D-nummer, skal vedkommende møde til ID-kontrol på et udvalgt skattekontor i Norge. Man skal bestille […]

Ny udsteder af HMS-kort fra 1. januar 2020

Idemia Norway AS erstates af Evry Card Services AS som udsteder af HMS-kort (byggekort) fra 1. januar 2020. Sidste frist for bestilling af kort inden nytår er 18. december. HMS-kortet får nyt design. Dette er pr. 14 december 2019 ikke offentliggjort. Nye kort skal efter nytår bestilles af personer med roller eller rettigheder til virksomheden […]

HMS-kort

Hvorfor HMS-kort? ALLE virksomheder, der udfører bygge- og anlægsarbejde (defineres MEGET bredt) i Norge, skal udstyre deres medarbejdere med HMS-kort – populært kaldet ”byggekort”, ”grønt kort” eller ”ID-kort”. Manglende HMS-kort kan udløse et gebyr, der pr. 1. jan. 2018 er på min. NOK 10.000! Formaliteter og krav Før HMS-kort kan bestilles, skal arbejdsgiver bl.a. have […]

Har du styr på alle detaljer, når medarbejdere sendes på bygge- og anlægsopgaver i Norge?

Har du styr på NUF-registrering, D-numre, RF1199, RF1198, OAR, NT1, A1, HMS-kort, A-meldinger og ID-kontrol? Hvis ikke, så kontakt os inden medarbejdere sendes på kortvarig udstationering i Norge. Vi kan bistå igennem hele forløbet, og kan, hvis det ønskes, komme på visit i virksomheden og oplære nøglepersonel i de rutiner, som skal på plads. Videoen […]

Nyt rapporteringssystem for kontrakter og medarbejdere indføres

Pr 1. november indføres nyt rapporteringssystem. Den gamle løsning for elektronisk levering af skema RF-1199 via Altinn fjernes.Vi har i en periode haft mulighed for at teste den nye løsning. Her er hvad vi har oplevet i korte træk:Positivt: Løsningen giver bedre overblik over aktive kontraktsforholdFlere felter har autoudfyldningVirksomhedens arbejdstagere lagres i systemet og kan […]

RF-1199

RF-1199B Oplysninger om kontrakt, leverandør og ansatte Der skal indsendes oplysninger om alle kontraktsforhold med ikke-norske leverandører (eller personer) til Sentralkontoret for utenlandssaker når opgaven udføres: Ifm. byggeri og montage På en geografisk lokation under kundens kontrol i Norge På den norske kontinentalsokkel RF1199 skal indsendes af kontraktgiver (i praksis er det ofte kontrakttager som […]