Reelle rettighedshavere

En reel rettighedshaver (på norsk: reell rettighetshaver) i hht. norsk hvidvaskningslovgivning er en norsk eller udenlandsk person, der opfylder et eller flere af kriterierne:

  • Ejer mere end 25% af virksomheden direkte eller inddirekte.
  • Kontrollerer mere end 25 % af stemmerettighederne i virksomheden f.eks. pga. bestemmelser i vedtægter eller stemmerettigheder knyttet til bestemte aktieklasser.
  • Har ret til at udnævne eller afsætte mere end halvdelen af virksomhedens bestyrelse f.eks. gennem ansættelse, overenskomster eller bestemmelser som giver ret til at udpege et antal af selskabets bestyrelsesmedlemmer.
  • Anden tilsvarende indflydelse/kontrol f.eks. via fuldmagt eller som værge for en person der er reel rettighedshaver.

Man kan være reel rettighedshaver ved direkte ejerskab eller på indirekte grundlag.

Som autoriseret tjenesteleverandør er Scanvisio forpligtet til at gennemføre kundekontrol/KYC (“Know Your Customer” / “kend din kunde-rutine”) både ved etablering af kundeforhold og efterfølgende periodisk. I den forbindelse vil følgende information blive efterspurgt fra alle reelle rettighedshavere:

  • Kopi af pas eller nationalt ID
  • Dokumentation for adresse
  • Mobilnummer
  • E-mailadresse
  • Oplysning om hvorvidt personen er politisk eksponeret (PEP) i hht. hvidvaskningslovens definition

Kopi af ID bekræftes med enten nordisk digital signatur (dette sørger Scanvisio for) eller notarielt (i de tilfælde nordisk digital signatur ikke haves). Kunden er forpligtet til at udlevere denne information. Opstår der forhold som umuliggør gennemføring af KYC, skal kundeforholdet bringes til ophør.