Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)

Alle opgaver som udføres af en udenlandsk leverandør i Norge – på land eller kontinentalsokkel – skal rapporteres i “Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret” (OAR). Der er dog nogle få undtagelser.

Det er kontraktgiver pligt å rapportere opgaven/kontrakten.

Den udenlandske virksomhed har pligt til at rapportere egne arbejdstagere som udsendes ifm. opgaven.