Emneord: etablering

Reelle rettighedshavere

En reel rettighedshaver (på norsk: reell rettighetshaver) i hht. norsk hvidvaskningslovgivning er en norsk eller udenlandsk person, der opfylder et eller flere af kriterierne: Man kan være reel rettighedshaver ved direkte ejerskab eller på indirekte grundlag. Som autoriseret tjenesteleverandør er Scanvisio forpligtet til at gennemføre kundekontrol/KYC (“Know Your Customer” / “kend din kunde-rutine”) både ved […]

Valg af virksomhedsform

Etablering og registrering af virksomhed i Norge – A/S eller NUF? Når en dansk virksomhed skal etableres i Norge, er det vigtigt at træffe det rigtige valg af virksomhedsform. For en dansk virksomhed står valget som oftest mellem disse to: Oprettelse af aktieselskab (A/S) – på norsk: aksjeselskap (AS)Registrering af udenlandsk (den danske) virksomhed – […]

Moderselskabsgaranti

(parent company guarantee) Moderselskabsgaranti kan være et aktuelt tema, når et dansk firma etablerer et datterselskab (aktieselskab) i Norge. I udgangspunktet er datterselskabet en selvstændig juridisk enhed, og der er dermed ingen ansvarsbinding til moderselskabet, med mindre der specifikt er givet moderselskabsgarantier.

NUF

Norskregistrert Utenlandsk Foretak (Norskregistreret udenlandsk virksomhed)For en dansk virksomhed tilsvarer dette at oprette en norsk filial. Det er den danske virksomhed som er den juridiske enhed og aftalepart, i modsætning til hvis man opretter et (datter)selskab. Ved NUF-registrering får den udenlandske virksomhed et norsk organisationsnummer (tilsvarer et cvr.nr.) og forkortes org.nr. Man kan være registreret […]