Fast driftssted i Norge

Fast driftssted for udenlandske selskaber opstår når virksomhedens aktivitet udføres fra et forretningssted, som virksomheden udøves helt eller delvis igennem. Der stilles normalt også krav til at virksomheden skal have pågået i en “tilstrækkelig periode”. Fast driftssted vil i de fleste tilfælde udløse skattepligt til Norge.

Eksempler på fast driftssted:

  • Tilstedeværelse af lokal ledelse
  • Etablering af kontor
  • Lokal produktion / fabrik
  • Butik
  • Deltagelse i bygge- og/eller montageprojekt med varighed på mere end 12 måneder
  • Personer som optræder på vegne af selskabet (f.eks. agent) og kan indgå aftaler på vegne af selskabet (f.eks. kontrakter el. salg)

I flere bilaterale skatteaftaler er der ofte (men ikke altid) fritagelse for hjælpevirksomhed i vurderingen af driftssted. Hjælpevirksomhed kan være lokaler som udelukkende anvendes til udstilling eller lager.