Tilstedeværelse, drift og repræsentation på det norske marked

Vidste du at…?

  • Købekraften pr. indbygger i Norge er blandt de absolut højeste i Europa – faktisk i hele verden?
  • Danske produkter og dansk arbejdskraft generelt har et godt ry i Norge?
  • Produkter som er konkurrencedygtige i Danmark med stor sandsynlighed også er det i Norge?
  • Der er relativt lav arbejdsløshed i Norge og stor efterspørgsel højt kvalificeret arbejdskraft og tjenesteydelser?