Norge

Reelle rettighedshavere

En reel rettighedshaver (på norsk: reell rettighetshaver) i hht. norsk hvidvaskningslovgivning er en norsk eller udenlandsk person, der opfylder et eller flere af kriterierne: Man kan være reel rettighedshaver ved direkte ejerskab eller på indirekte grundlag. Som autoriseret tjenesteleverandør er Scanvisio forpligtet til at gennemføre kundekontrol/KYC (“Know Your Customer” / “kend din kunde-rutine”) både ved […]

Fast driftssted i Norge

Fast driftssted for udenlandske selskaber opstår når virksomhedens aktivitet udføres fra et forretningssted, som virksomheden udøves helt eller delvis igennem. Der stilles normalt også krav til at virksomheden skal have pågået i en “tilstrækkelig periode”. Fast driftssted vil i de fleste tilfælde udløse skattepligt til Norge. Eksempler på fast driftssted: Tilstedeværelse af lokal ledelseEtablering af […]

A-melding

A-meldingen er en månedlig rapportering fra arbejdsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes indkomst, arbejdsforhold og forskudsskat, samt arbejdsgiverafgift mm. Denne erstatter fem tidligere rapporteringsordninger: Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500) Komplet vejledning i indsendelse […]

Altinn

Altinn er en internetportal til digital dialog mellom erhvervsliv, privatpersoner og de offentlige instanser i Norge. Altinn er også en teknisk platform, som offentlige virksomheder kan anvende til at udvikle digitale tjenester. Altinn.no tilsvarer på mange måder virk.dk

NT1

Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i hjemlandet ved arbejde for arbejdsgiver i et andet nordisk land end hjemlandet. For en dansk arbejdsgiver gælder følgende: Arbejdsgiver rekvirerer og udfylder blanketten og sender den til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen attesterer blanketten og sender den til arbejdslandets kompetente myndighed. I Norge er det Skatteetaten. Arbejdsgiver bekræfter ved udfyldelse af blanketten, […]

Bestil tid til ID-kontrol

Alle udenlandske arbejdstagere i Norge skal have gyldigt D-nummer (skattenummer) – uanset om man er skattepligtig til Norge eller ej. I de fleste tilfælde vil Scanvisio sørge for ansøgning om D-nummer ifm. anden nødvendig rapportering. Når arbejdstager har fået tildelt D-nummer, skal vedkommende møde til ID-kontrol på et udvalgt skattekontor i Norge. Man skal bestille […]

Ny udsteder af HMS-kort fra 1. januar 2020

Idemia Norway AS erstates af Evry Card Services AS som udsteder af HMS-kort (byggekort) fra 1. januar 2020. Sidste frist for bestilling af kort inden nytår er 18. december. HMS-kortet får nyt design. Dette er pr. 14 december 2019 ikke offentliggjort. Nye kort skal efter nytår bestilles af personer med roller eller rettigheder til virksomheden […]

Etablering af selskab i Norge

Der kan være mange gode grunde til at stifte (datter)selskab i Norge. De argumenter vi hører oftest er, at man ønsker at fremstå som en norsk aktør, man ønsker at ansætte lokale eller at man ønsker en ren opdeling mellem danske og norske aktiviteter. Selvom man ikke er fysisk tilstede i Norge, kan man alligevel […]