A1

A1 (tidl. E101) er en attest, som dokumenterer at den ansatte under udsendelse er omfattet af social sikring i hjemlandet.

I Danmark er det Udbetaling Danmark udsteder attesten som supplement til skriftlige afgørelser om social sikring under arbejde i andre EØS-lande og Schweiz.

Uden attesten skal arbejdsgiveren betale arbejdsgiverafgift i Norge (op til 14,1%) og den ansatte trygdeavgift på 8,2% for at være omfattet af social sikring i Norge – kaldet trygd.

Ved udstedelse af attest A1 sendes den automatisk til de norske myndigheder. Men i praksis ser vi ofte, at der sker glip her. Derfor er det vigtigt at få attest A1 på plads så tidligt som muligt, så den kan fremlægges som dokumentation overfor relevante myndigheder – eksempelvis Sentraskattekontoret for utenlandssaker og Skatteoppkrever uttland.

Vær opmærksom på at sagsbehandlingstiden hos Udbetaling Danmark til tider kan være meget lang.
Ansøg om attest A1 her.