Nyt rapporteringssystem for kontrakter og medarbejdere indføres

Nyt rapporteringssystem for kontrakter og medarbejdere indføres

Pr 1. november indføres nyt rapporteringssystem. Den gamle løsning for elektronisk levering af skema RF-1199 via Altinn fjernes.
Vi har i en periode haft mulighed for at teste den nye løsning. Her er hvad vi har oplevet i korte træk:
Positivt:

 • Løsningen giver bedre overblik over aktive kontraktsforhold
 • Flere felter har autoudfyldning
 • Virksomhedens arbejdstagere lagres i systemet og kan enkelt knyttes til ny kontrakt

Negativt:

 • Nyt sted at logge ind – at bibeholde en løsning knyttet til Altinn havde klart været at foretrække
 • Systemet er langt mere rigidt end løsningen i Altinn
 • Kræver mere information og dokumentation
 • Flere felter som skal udfyldes – og flere som er obligatoriske
 • Man skal bruge betydeligt mere energi på at navigere rundt
 • Mere tidskrævende – vi anslår ca. 30-50 % ved arbejdstagere uden D-nummer
 • Manglende brugervenlighed er pakket ind i et forførende design

Konklusion:
Hvis det nye system kan bidrage til at effektivisere rutinerne hos Skatteetaten og nedbringe en relativt høj fejlprocent, så kan det være, at vi på sigt ser øget effektivitet i brugerenden.

Opdatering 21. november 2017

I forbindelse med flere rapporteringer har vi oplevet udfordringer med systemet. Efter flere telefoniske henvendelser til Skatteetaten, har vi givet inputs på flere områder, som vil blive vurderet i den videre udvikling af systemet:

 1. Mulighed for at eksportere arbejdstager-/medarbejderliste med stamdata – gerne med en kolonne med kontraktsreferencer, så arbejdsgiver kan verificere at informationen (herunder adresseinformation) er opdateret og korrekt.
 2. Fjerne obligatorisk krav til upload af ID-dokumentation, så en kontrakt og medarbejder(e) kan rapporteres inden ID-information foreligger fra arbejdstager.
 3. Mulighed for direkte download af rapporteringsbekræftelse i pdf-format.

Efter indførelsen af det nye system ser vi, at tildeling af D-nummer sker hurtigt. Hvis der er behov for at bestille HMS-kort, kan dette nu ske dagen efter ID-kontrol. Dette er skridt i rigtig retning.