Har du styr på alle detaljer, når medarbejdere sendes på bygge- og anlægsopgaver i Norge?

Har du styr på NUF-registrering, D-numre, RF1199, RF1198, OAR, NT1, A1, HMS-kort, A-meldinger og ID-kontrol?

Hvis ikke, så kontakt os inden medarbejdere sendes på kortvarig udstationering i Norge. Vi kan bistå igennem hele forløbet, og kan, hvis det ønskes, komme på visit i virksomheden og oplære nøglepersonel i de rutiner, som skal på plads.

Videoen herover er optaget i forbindelse med et kundebesøg i Fredericia sommeren 2018.