Termer og begreber

Termer og begreber

HMS-kort

Hvorfor HMS-kort? ALLE virksomheder, der udfører bygge- og anlægsarbejde (defineres MEGET bredt) i Norge, skal udstyre deres medarbejdere med HMS-kort – populært kaldet ”byggekort”, ”grønt kort” eller ”ID-kort”. Manglende HMS-kort kan udløse et gebyr, der pr. 1. jan. 2018 er på min. NOK 10.000! Formaliteter og krav Før HMS-kort kan bestilles, skal arbejdsgiver bl.a. have […]

A1

A1 (tidl. E101) er en attest, som dokumenterer at den ansatte under udsendelse er omfattet af social sikring i hjemlandet. I Danmark er det Udbetaling Danmark udsteder attesten som supplement til skriftlige afgørelser om social sikring under arbejde i andre EØS-lande og Schweiz. Uden attesten skal arbejdsgiveren betale arbejdsgiverafgift i Norge (op til 14,1%) og […]

RF-1199

RF-1199B Oplysninger om kontrakt, leverandør og ansatte Der skal indsendes oplysninger om alle kontraktsforhold med ikke-norske leverandører (eller personer) til Sentralkontoret for utenlandssaker når opgaven udføres: Ifm. byggeri og montage På en geografisk lokation under kundens kontrol i Norge På den norske kontinentalsokkel RF1199 skal indsendes af kontraktgiver (i praksis er det ofte kontrakttager som […]

D-nummer

Personer som skal arbejde i Norge i mindre end 6 måneder og som skal have et norsk skattekort må have et D-nummer (skattenummer) Dette er nødvendigt når man: Er skattepligtig i Norge. Skal være kunde i et norsk pengeinstitut. Skal have en konto i den norske værdipapircentral. Modtager sociale sikringsydelser fra Norge. Har fast ejendom […]

Moderselskabsgaranti

(parent company guarantee) Moderselskabsgaranti kan være et aktuelt tema, når et dansk firma etablerer et datterselskab (aktieselskab) i Norge. I udgangspunktet er datterselskabet en selvstændig juridisk enhed, og der er dermed ingen ansvarsbinding til moderselskabet, med mindre der specifikt er givet moderselskabsgarantier.

Momsrepræsentant

Fra 1. april 2017 er danske virksomheder (i lighed med hovedparten af virksomheder fra EU/EØS) ikke længere omfattet af krav om momsrepræsentant (jur. norsk repræsentant). Virksomheder udenfor EU/EØS-området med omsætning af varer og/eller tjenestydelser i Norge uden fast driftssted skal fortsat have en momsrepræsentant. Ved registrering af momsrepræsentant får den ikke-norske virksomhed samme rettigheder og […]

RF-1209

RF-1209B Ansøgning om skattekort for udenlandske statsborgere Ikke-norske statsborgere skal møde personligt op på et af de godkendte skattekontorer (ID-kontorer) for ID-kontrol for at få udleveret et skattekort. På ID-kontoret skal man medbringe: Gyldig ID – for danske statsborgere pas eller kørekort (og en udskrift fra folkeregistreret i Danmark som ikke er ældre end 3 […]

Momsregistrering

Når omsætningen overstiger NOK 50.000 skal virksomheden momsregistreres. Moms omtales som merverdiafgift og forkortes mva. Moms skal indberettes 6 gange om året. Har man momsrepræsentant, er det denne udfører denne opgave. Hvis omsætningen er under NOK 5 mio. kan man søge om årlig indberetning.

NUF

NUF: Norskregistrert Utenlandsk Foretak (Norskregistreret udenlandsk virksomhed) For en dansk virksomhed tilsvarer dette at oprette en norsk filial. Det er den danske virksomhed som er den juridiske enhed, i modsætning til hvis man opretter et (datter)selskab.