Momsrepræsentant

Fra 1. april 2017 er danske virksomheder (i lighed med hovedparten af virksomheder fra EU/EØS) ikke længere omfattet af krav om momsrepræsentant (jur. norsk repræsentant). Virksomheder udenfor EU/EØS-området med omsætning af varer og/eller tjenestydelser i Norge uden fast driftssted skal fortsat have en momsrepræsentant. Ved registrering af momsrepræsentant får den ikke-norske virksomhed samme rettigheder og pligter som andre moms-registrerede virksomheder. Momsrepræsentanten skal have hjemsted eller fast driftssted i Norge. Den ikke-norske virksomhed skal føre regnskab for sine aktiviteter i Norge. Både momsrepræsentanten og den ikke-norske virksomhed er ansvarlige for at de norske bogføringsregler overholdes. Har man momsrepræsentant, skal salgsbilag/faktura mindst indeholde sælgers navn og organisationsnummer (tilsvarer cvr.nr.) efterfulgt af bugstaverne MVA samt momsrepræsentantens navn og adresse. Både momsrepræsentant og sælger skal opbevare kopi af salgsbilag/faktura.