Momsregistrering

Når omsætningen overstiger NOK 50.000 skal virksomheden momsregistreres. Moms omtales som merverdiafgift og forkortes mva.
Moms skal indberettes 6 gange om året. Har man momsrepræsentant, er det denne udfører denne opgave.
Hvis omsætningen er under NOK 5 mio. kan man søge om årlig indberetning.