Etablering

Etablering av selskap i Norge

Det kan være mange gode grunner til å stifte (datter)selskap i Norge. De argumenter vi hører oftest er, at man ønsker å fremstå som en norsk aktør, man ønsker å ansette lokale eller at man ønsker en ren oppdeling mellom danske og norske aktiviteter. Selvom man ikke er fysisk tilstede i Norge, kan man allikevel […]

Valg av virksomhetsform

Etablering og registrering av virksomhet i Norge – A/S eller NUF? Når en dansk virksomhet skal etableres i Norge, er det viktig å velge riktig virksomhetsform. For en dansk virksomhet står valget som oftest mellom disse to: Oprettelse av aksjeselskap (AS)Registrering av utenlandsk foretak (NUF) Andre norske selskapsformer kan naturligvis også komme på tale, men […]

Valg av virksomhetsform Danmark

Etablering og registrering av virksomhet i Danmark– A/S eller ApS? Når en norsk virksomhet skal etableres i Norge, er det viktig å treffe det riktige valg av virksomhetsform. For en norsk virksomhet står valget som oftest mellom disse to: Opprettelse av aksjeselskap (AS) – på dansk: aktieselskab (A/S)Anpartsselskap (ApS) Andre selskapsformer kan naturligvis også komme […]

Markedsetablering og oppfølging

I det typiske scenarie har en dansk virksomhet i forveien litt aktivitet i Norge – eller har besluttet seg for å satse på dette nye markedet. Virksomheten møter en lang rekke utfordringer som strekker seg fra små praktiske gjøremål, finne egnede lokaler, rekruttere medarbeidere osv. til komplekse problemstillinger vedrørende lovgivning, økonomi, skatt, avgifter og ansettelsesforhold.Er […]