Valg av virksomhetsform Danmark

Etablering og registrering av virksomhet i Danmark– A/S eller ApS?

Når en norsk virksomhet skal etableres i Norge, er det viktig å treffe det riktige valg av virksomhetsform. For en norsk virksomhet står valget som oftest mellom disse to:

 • Opprettelse av aksjeselskap (AS) – på dansk: aktieselskab (A/S)
 • Anpartsselskap (ApS)

Andre selskapsformer kan naturligvis også komme på tale, men i praksis er det sjeldent.

Hva er forskjellen mellom ApS og A/S?

Anpartsselskap (ApS)

Et ApS er ensbetydende med:

 • Eiere har begrenset ansvar, det vil si at de ikke heftes personlig for eventuel gjeld i selskapet.
 • Minimum selskapskapital er DKK 40 000
 • Virksomheden registreres i enhetsregisteret og får et CVR-nummer.
 • Det skal utnevnes en direktør, men det er ikke krav om at det må utnevnes et styre.
 • Forretningsadressen må være i Danmark.

Aksjeselskap (A/S)

Et A/S er ensbetydende med:

 • Minimum selskapskapital er DKK 500 000
 • Eiere har begrenset ansvar, det vil si at de ikke heftes personlig for eventuel gjeld i selskapet.
 • Virksomheden registreres i enhetsregisteret og får et CVR-nummer.
 • Det skal utnevnes en direktør og et styre.
 • Forretningsadressen må være i Danmark.