Forretningsadresse og postadresse i Norge

Norsk firma-adresse
C/O-adresse fra NOK 325,- pr. md. ekskl. moms. Virtuelt kontor fra NOK 695,-pr. md. ekskl. moms.

Adresseløsninger til din virksomhet. Mange danskeiede selskaper har allerede valgt våres adressetjenester, som omfatter eksempelvis: Forretningsadresse, postadresse, posthåndtering/-service, adgang til kontor- og møtefasiliteter etter aftale (inkl. parkering). Vi tilbyr ikke adresseløsninger til privatpersoner.

Virtuelt kontor passer eksempelvis for virksomheter som:

 • Har datterselskap uten egen fysisk tilstedeværelse i Norge
 • Har ansatte i Norge med hjemmekontor
 • Er under etablering
 • Ønsker adresse i et forretningsområde

Ved mindre behov kan en c/o-adresse være et utmerket alternativ. Adressetjenester leveres fra vårt kontor i forretningsområdet Gran ca. 20 min fra Oslo sentrum. Adressetjenester leveres i Norge og faktureres med norsk moms.

Fakta om virtuell forretningsadresse

 • Norsk virksomhetsadresse
 • Løpende posthåndtering
 • Separat dueslag/posthylle til postoppbevaring
 • Sterkere signalverdi enn c/o-adresse og postboksadresse
 • Gode parkeringsforhold ved inngangen
 • Ingen depositum
 • Mulighet for leie av fast kontor, showroom og/eller lager
 • Løsningen er ikke egnet, for virksomheter som ønsker eller har behov for å profilere seg med en eksklusiv adresse

Fakta om c/o-adresse

Ved behov for norsk postadresse og begrenset aktivitet kan en c/o-adresse hos oss være et utmerket alternativ.

 • C/O-adresse er billigere enn virtuelt kontor
 • Kan anvendes ifm. bestilling av norske tjenester som krever postadresse i Norge
 • Kan kombineres med returavtale ifm. webhandel (ta kontakt ved interesse)
 • Kan ikke anvendes til selskapers juridiske adresse (forretningsadresse)

  Bestill norsk adresse

  1. Velg ønsket produkt

  Poupulær løsning til selskaper med behov for virksomhetsadresse (forretningsadresse) og/eller postadresse i Norge under eget navn.

  • Oppsetting av virksomhetens navn på adressen: JA

  • Kan benyttes som forretningsadresse: JA. Registrering som forretningsadresse i Enhetsregistret er tilatt. Aktivitet ifm. normale tilsyn fra myndigheter er inkludert.

  • Kan benyttes som postadresse: JA

  • Kan benyttes i virksomhetens markedsføring: JA. Adressen kan anføres på markedsføringsmaterialer, hjemmesider mv. i avtalens løpetid.

  • Oppbevaring av brevpost i personlig posthylle / dueslag: JA. Originaler oppbevares i minst løpende måned +30 dager og kan hentes frem ved behov.

  • Postmakulering etter endt oppbevaring: JA. Makulering av post til minst sikkerhetsnivå P-3 etter DIN 66399 fra 2012 (sensitivt og konfidentielt materiale). Dette sikrer trygg håndtering av persondata og annen sensitiv informasjon.

  • Brevskanninger inkluderet pr. md.: 5 (leveres også med 20 (MEDIUM) og 50 (LARGE). Kontakt oss for nærmere info)

  • Kan suppleres med avtale om returhåndtering ved web- og distansehandel: JA

  Til virksomheter med aktivitet og behov for postadresse i Norge til fornuftig pris.

  • Oppføring av virksomhetens navn på adressen: NEI. Adressen skal alltid oppføres med: c/o Scanvisio Business Services

  • Kan benyttes som forretningsadresse: NEI

  • Kan benyttes som postadresse: JA. Men det skal tydelig fremgå, at det er en postadresse.

  • Kan benyttes i virksomhetens markedsføring: JA. c/o-adressen kan anføres på markedsføringsmaterialer, hjemmesider mv. Adressen skal alltid suppleres med annen kontaktinformasjon - minimum telefon og e-mail

  • Oppbevaring av brevpost i personlig posthylle / dueslag: JA. Originaler oppbevares i minst løpende måned +30 dager og kan hentes frem ved behov.

  • Postmakulering etter endt oppbevaring: NEI

  • Brevskanninger inkluderet pr. md.: 5

  • Mulighet for flere selskaper under samme avtale: NEI

  • Bi-navn (benyttes hvis det drives virksomhet under forskjellige navn) på samme avtale: JA, oppgi i kommentarfelt. Etablering NOK 575,- pr. navn. NOK 150,- pr. md. pr. bi-navn.

  • Kan suppleres med avtale om returhåndtering ved web- og distansehandel: JA

  2. Oppstart


  Fakturering skjer en gang pr. kalenderår.

  Beregnet pris basert på valgte alternativer*

  Oppstart inkl. lovpliktig kundekontroll: NOK -

  Pr. måned: NOK -

  *) Endelig pris fremgår av bestillingsbekreftelse. Alle beløp er i Norske Kroner (NOK) ekskl. moms.

  3. Øvrig informasjon

  Bestiller / kontaktperson  Postmottaker

  Faktura sendes til

  Post- og adressetjenester leveres i Norge og faktureres med norsk moms.  Kommentarer