Valg av virksomhetsform

Etablering og registrering av virksomhet i Norge – A/S eller NUF?

Når en dansk virksomhet skal etableres i Norge, er det viktig å velge riktig virksomhetsform. For en dansk virksomhet står valget som oftest mellom disse to:

 • Oprettelse av aksjeselskap (AS)
 • Registrering av utenlandsk foretak (NUF)

Andre norske selskapsformer kan naturligvis også komme på tale, men i praksis er det sjeldent.

Hva er forskjellen mellom AS og NUF?

Filial – norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Et NUF er ensbetydende med:

 • Registrering av den danske virksomhet i Norge. Virksomheten får en norsk filial.
 • Filialen er ikke en selvstendig juridisk enhet.
 • Den danske virksomhet hefter for alle forpliktelser som er knyttet til den norske filial.
 • Virksomheten registreres i enhetsregisteret og får et organisasjonsnummer (tilsvarer et CVR-nummer).
 • Filialen kan momsregistreres i Norge.
 • Forretningsadressen kan ligge i Norge eller i hjemlandet.

Selskab – norsk aksjeselskap (AS)

Et AS er ensbetydende med:

 • Stiftelse av et norsk aksjeselskap (datterselskap).
 • Selskapet er en selvstendig juridisk enhet.
 • Stiftelsesdokumenter utarbeides, det skal utpekes en bestyrelse og evt. en direktør. Personer med tilknytning til selskapet skal ha enten norsk personnummer eller norsk skattenummer (D-nummer). Krav til aksjekapital i Norge er kun NOK 30.000,- (det anbefales at aksjekapitalens størrelse reflekterer den forventede aktivitet).
 • Den danske virksomhet (morselskapet) hefter ikke for forpliktelser i det norske selskap, med mindre det spesifikt er gitt morselskapsgarantier.
 • Forretningsadressen ligger i Norge.