Tilstedeværelse, drift og representasjon på det norske markedet

Visste du at…?

  • Kjøpekraften pr. innbygger i Norge er blant de absolutt høyeste i Europa – faktisk i hele verden?
  • Danske produkter og dansk arbeidskraft generelt har et godt rykte i Norge?
  • Produkter som er konkurransedyktig i Danmark er med stor sannsynlighet også er det i Norge?
  • Det er relativt lav arbeidsløshet i Norge og stor etterspørsel høyt kvalifisert arbeidskraft og tjenesteytelser?