Markedsføring og kommunikasjon på det norske markedet

Visste du at…?

  • Kjøpekraften pr. innbygger i Danmark og Sverige er blant de absolutt høyeste i europa – faktisk i hele verden?
  • Danske produkter og dansk arbeidskraft generelt har et godt ry i Norge?
  • Produkter som er konkurransedyktig i Norge er med stor sannsynlighet også det i Danmark?
  • Det er relativt lav arbeidsløshet i Norge og stor etterspørsel etter høyt kvalifisert arbeidskraft og tjenesteytelser?