Etablering i Norge

Hvem bistår vi?

Over 200 virksomheter fra mer enn 10 land har benyttet oss i forbindelse med etablering og aktivitet på det norske marked. Hovedparten av våre kunder er små og mellemstore virksomheter – men vi har også noen absolutt tungvektere i kundeporteføljen. Våre kunder omfatter blant annet: Webbutikker, rådgivningsvirksomheter, fremstillingsvirksomheter samt bygge- og anleggsvirksomheter.

Etablering i Norge begynner ofte med en uforpliktende dialog med en medarbeider fra Scanvisio A/S.

Visste du at…?

  • Kjøpekraften pr. innbygger i Norge er blant de absolutt høyeste i europa – faktisk i hele verden?
  • Danske produkter og dansk arbeidskraft generelt har et godt rykte i Norge?
  • Produkter som er konkurransedyktig i Danmark med stor sannsynlighet også er det i Norge?
  • Det er relativt lav arbeidsløshet i Norge og stor etterspørsel av høyt kvalifisert arbeidskraft og tjenesteytelser?