Markedsetablering og oppfølging

I det typiske scenarie har en dansk virksomhet i forveien litt aktivitet i Norge – eller har besluttet seg for å satse på dette nye markedet. Virksomheten møter en lang rekke utfordringer som strekker seg fra små praktiske gjøremål, finne egnede lokaler, rekruttere medarbeidere osv. til komplekse problemstillinger vedrørende lovgivning, økonomi, skatt, avgifter og ansettelsesforhold.Er dette et scenarie som din virksomhet kjenner seg igjen i? – Da kan vi bistå deg.

Formål

Det er besluttet å gå inn i Norge – strategien iverksettes. Alle planlagte aktiviteter føres ut i livet i nært samarbeid med kunden.
I denne fasen vil forløpet se forskellig ut fra forløp til forløp bl.a. avhengig av etableringsmåten fx gjennom partnerskap, agentur, eget (datter)selskap eller avdeling av utenlandsk selskap. Scanvisio tilbyr selv eller gjennom nære samarbeidspartnere følgende ytelser:

 • Representere kunden i Norge
 • Gjennomføring av markedsstrategi
 • Bistand til å finne partnere og/eller agenter
 • Rådgivning og bistand i forbindelse med selskapsetablering
 • Bistand til å finne egnede lokaler
 • Hjelp til lederrekruttering samt rekruttering av lokale medarbeidere
 • Regnskaps- og revisjonstjenester
 • Advokatbistand
 • Oversettelse
 • Markedsføring
 • Visuel kommunikasjon

Vi har lang erfaring med skandinaviske forhold og marked og kan gi svar på de fleste problemstillinger.