Tilstedeværelse

Returhåndtering i Norge

Fleksibilitet og service Scanvisio løser utfordringene med returhåndtering for bl.a. danske og svenske webshops i Norge. Primo 2017 kjørte vi etter utallige oppfordringer et testforløp for en enkelt kunde, og siden har mange kunder sluttet seg til. Hos oss får du en skreddersydd løsning og personlig service. Våre kunder selger og/eller distribuerer bl.a. magasiner, tekstil, […]