Bygge- og anlægsvirksomhed

Bygge- og anlægsvirksomhed

Arbejde i Norge under koronasmitten

Indtil videre har Norge i stor grad fulgt det foranstaltninger som er indført i Danmark med få dages forskydning. COVID-19 smittesituationen ligner på mange måder det billede som per i dag (primo april) ses i Danmark. I antal smittede ligger landene på niveau og den daglige stigning i antal er nogenlunde identisk – dog med […]

Ny udsteder af HMS-kort fra 1. januar 2020

Idemia Norway AS erstates af Evry Card Services AS som udsteder af HMS-kort (byggekort) fra 1. januar 2020. Sidste frist for bestilling af kort inden nytår er 18. december. HMS-kortet får nyt design. Dette er pr. 14 december 2019 ikke offentliggjort. Nye kort skal efter nytår bestilles af personer med roller eller rettigheder til virksomheden […]

HMS-kort

Hvorfor HMS-kort? ALLE virksomheder, der udfører bygge- og anlægsarbejde (defineres MEGET bredt) i Norge, skal udstyre deres medarbejdere med HMS-kort – populært kaldet ”byggekort”, ”grønt kort” eller ”ID-kort”. Manglende HMS-kort kan udløse et gebyr, der pr. 1. jan. 2018 er på min. NOK 10.000! Formaliteter og krav Før HMS-kort kan bestilles, skal arbejdsgiver bl.a. have […]

Nyt rapporteringssystem for kontrakter og medarbejdere indføres

Pr 1. november indføres nyt rapporteringssystem. Den gamle løsning for elektronisk levering af skema RF-1199 via Altinn fjernes. Vi har i en periode haft mulighed for at teste den nye løsning. Her er hvad vi har oplevet i korte træk: Positivt: Løsningen giver bedre overblik over aktive kontraktsforhold Flere felter har autoudfyldning Virksomhedens arbejdstagere lagres […]

RF-1199

RF-1199B Oplysninger om kontrakt, leverandør og ansatte Der skal indsendes oplysninger om alle kontraktsforhold med ikke-norske leverandører (eller personer) til Sentralkontoret for utenlandssaker når opgaven udføres: Ifm. byggeri og montage På en geografisk lokation under kundens kontrol i Norge På den norske kontinentalsokkel RF1199 skal indsendes af kontraktgiver (i praksis er det ofte kontrakttager som […]