Autorisert regnskapsfører

Lønn

Lover og regler knyttet til lønn er mange, og som arbeidsgiver skal en være oppdatert. Vi har solid kompetanse innen lønnsområdet, og er til en hver tid oppdatert på de siste bestemmelsene. Lønnskjøring og nødvendig innrapportering til myndighetene ordner Scanvisio Accounting. Vi håndterer rapportering av utenlandsk arbeidskraft både når det gjelder entreprisekontrakter og innleie av […]

Regnskap

For å ha en sunn utvikling er alle virksomheter avhengig av god regnskapsrapportering. Ledelse og styre trenger rapporter som til enhver tid forteller hvordan tilstanden i bedriften er. Da kan man ta gode beslutninger og gjøre nødvendige korreksjoner med rettidig omhu. Tjenestene fra Scanvisio Accounting AS tilpasses behovene til din bedrift. Vi kan ta hånd om […]