Regnskap

For å ha en sunn utvikling er alle virksomheter avhengig av god regnskapsrapportering. Ledelse og styre trenger rapporter som til enhver tid forteller hvordan tilstanden i bedriften er. Da kan man ta gode beslutninger og gjøre nødvendige korreksjoner med rettidig omhu.

Tjenestene fra Scanvisio Accounting AS tilpasses behovene til din bedrift. Vi kan ta hånd om hele eller deler av regnskapsførings- og rapporteringsarbeidet. Vi kan også utføre tjenester som controller og/eller regnskapssjef ute hos dere. Vi jobber med skybaserte systemer, som gir deg mulighet til å koble deg opp  mot vårt regnskapssystem og utføre flere oppgaver selv.

Digitalisering gir muligheter

Fakturering og regnskapsføring i skyen er digitalisert og automatisert. For våre kunder betyr det at vi kan jobbe raskere og smartere, som igjen betyr frigjort tid og økt lønnsomhet. Ta kontakt for å høre om mulighetene for din bedrift.