Lønn

Lover og regler knyttet til lønn er mange, og som arbeidsgiver skal en være oppdatert. Vi har solid kompetanse innen lønnsområdet, og er til en hver tid oppdatert på de siste bestemmelsene.

Lønnskjøring og nødvendig innrapportering til myndighetene ordner Scanvisio Accounting. Vi håndterer rapportering av utenlandsk arbeidskraft både når det gjelder entreprisekontrakter og innleie av arbeidskraft.