Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform

Etablering og registrering af virksomhed i Norge – A/S eller NUF?

Når en dansk virksomhed skal etableres i Norge, er det vigtigt at træffe det rigtige valg af virksomhedsform. For en dansk virksomhed står valget som oftest mellem disse to:

 • Oprettelse af aktieselskab (A/S) – på norsk: aksjeselskap (AS)
 • Registrering af udenlandsk (den danske) virksomhed – på norsk: Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Andre norske selskabsformer kan naturligvis også komme på tale, men i praksis er det sjældent.

Hvad er forskellen mellem AS og NUF?

Filial – norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Et NUF er ensbetydende med:

 • Registrering af den danske virksomhed i Norge. Virksomheden får en norsk filial.
 • Filialen er ikke en selvstændig juridisk enhed.
 • Den danske virksomhed hæfter for alle forpligtigelser som er knyttet til den norske filial.
 • Virksomheden registreres i enhetsregisteret og får et organisationsnummer (tilsvarer et CVR-nummer).
 • Filialen kan momsregistreres i Norge.
 • Forretningsadressen kan ligge i Norge eller i hjemlandet. Dermed kan filialen have fast driftssted i enten hjemlandet eller i Norge.

Selskab – norsk aktieselskab (AS)

Et AS er ensbetydende med:

 • Stiftelse af et norsk aktieselskab (datterselskab).
 • Selskabet er en selvstændig juridisk enhed.
 • Stiftelsesdokumenter udfærdiges, der skal udpeges en bestyrelse og evt. en direktør. Personer med tilknytning til selskabet skal have enten norsk personnummer eller norsk skattenummer (D-nummer). Krav til aktiekapital i Norge er kun NOK 30.000,- (det anbefales aktiekapitalens størrelse afspejler den forventede aktivitet).
 • Den danske virksomhed (moderselskabet) hæfter ikke for forpligtigelser i det norske selskab, med mindre der specifikt er givet moderselskabsgarantier.
 • Forretningsadressen ligger i Norge.