Valg af virksomhedsform

Etablering og registrering af virksomhed i Norge – A/S eller NUF?

Når en dansk virksomhed skal etableres i Norge, er det vigtigt at træffe det rigtige valg af virksomhedsform. For en dansk virksomhed står valget som oftest mellem disse to:
  • Oprettelse af aktieselskab (A/S) – på norsk: aksjeselskap (AS)
  • Registrering af udenlandsk (den danske) virksomhed – på norsk: Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)
Andre norske selskabsformer kan naturligvis også komme på tale, men i praksis er det sjældent.

Hvad er forskellen mellem AS og NUF?

Et NUF er ensbetydende med:
  • Registrering af den danske virksomhed i Norge. Virksomheden får en norsk afdeling.
  • Afdelingen er ikke en selvstændig juridisk enhed.
  • Den danske virksomhed hæfter for alle forpligtigelser som er knyttet til den norske afdeling.
  • Virksomheden registreres i enhetsregisteret og får et organisationsnummer (tilsvarer et CVR-nummer).
Et AS er ensbetydende med:
  • Stiftelse af et norsk aktieselskab (datterselskab).
  • Selskabet er en selvstændig juridisk enhed.
  • Stiftelsesdokumenter udfærdiges, der skal udpeges en bestyrelse og evt. en direktør. Personer med tilknytning til selskabet skal have enten norsk personnummer eller norsk skattenummer (D-nummer). Krav til aktiekapital i Norge er kun NOK 30.000,- (det anbefales aktiekapitalens størrelse afspejler den forventede aktivitet).
  • Den danske virksomhed (moderselskabet) hæfter ikke for forpligtigelser i det norske selskab, med mindre der specifikt er givet moderselskabsgarantier.