Virksomhetsinformasjon

Scanvisio A/S

Virksomhetsnummer (cvr-nr.): NO 924 916 311 MVA (aksjeselskap)

Ledelse: Per Bang

Bank i Norge: Danske Bank A/S

Konto8450.17.16374
BIC / SWIFT:DABANO22
IBAN:NO82 8450 1716 374

Scanvisio Accounting A/S

Virksomhetsnummer (cvr-nr.): NO 924 916 400 MVA (aksjeselskap)

Ledelse: Steffen Sæterhagen Paulsen

Bank i Norge: DNB Bank Norge ASA

Konto1506.45.53221
BIC / SWIFT:DNBANOKKXXX
IBAN:NO8115064553221