Screening

Screening Danmark – Klar for det danske markedet?

Et typisk scenarie er at en norsk virksomhet ønsker å omsette produkter og tjenester på nye lønsomme markeder.
Danmark har hentet seg godt inn etter finanskrisen, og kjøpekraften i Danmark er nå høyere enn i Norge. Danmark har også langt flere private bedrifter enn Norge. I næringsmiddel- og møbelindustrien er de i verdenstoppen.

Er det danske marked aktuelt for din virksomhet? – Vi kan bistå deg gjennom hele etableringen. Har man ingen erfaring med markedet, vil en screening i samarbeid med Scanvisio være et godt sted å starte.

Formål med screeningen

Å fastslå om virksomheten er klar til at gå inn på det danske marked, samt kartlegge hvilken muligheter som umiddelbart er til stede på markedet og eventuelt fastslå hvilke alternativer som det skal arbeides videre med. 
Ethvert forløp tilpasses den individuelle kunde gjennom tett samarbeid.

Ramme

Scanvisio utarbeider en agenda i samarbeid med kunden som danner rammen for møteaktiviteten i forløpet.

Alternativ 1

En konsulent kommer på besøk i virksomheten i 1-2 dager og møter med relevante beslutningstakere i virksomheten.

Alternativ 2

To konsulenter med forskellig bakgrunn fx. markedsmessig og juridisk kommer på besøk i virksomheten i en dag (evt. lengre) og møtes med relevante beslutningstakere i virksomheten.