Markedsanalyse og -strategi

En norsk virksomhet har fått øynene opp for mulighetene på det danske markedet, hvor den økonomiske aktivitet er høy. Man har besluttet å gå inn på markedet, og ønsker en konkret plan for hvordan man lykkes.
Passer dette til din virksomhet? – Så kan vi bistå deg gjennom hele forløpet. Scanvisio har erfaring med både analyse og strategi på det danske markedet. Sammen legger vi en plan.

Formål

Å klargjøre relevante forhold på det danske markedet for å gi en inngående forståelse for markedets muligheter, juridiske forhold, risiko, barrierer, potentielle kunder, mulige samarbeidspartnere og konkurrenter. Markeds-/vekststrategi fastsettes med det formål å være en kjøreplan for fremadrettede aktiviteter.
Ethvert forløp tilpasses kunden i samarbeide med denne.

Ramme

Scanvisio lager et utkast for analyse- og strategiforløpet i nært samarbeid med kunden. Det utarbeides en prosjektplan med tydelig angivelse av hvilke aktiviteter som skal gjennomgås, og til hvilket tidspunkt de planlegges å bli avsluttet. Typisk fastsettes milepæl med delrapportering til kunden. Det vil være mulighet for løpende justeringer.
Omfang og sammensetning av prosjektforløpet kan variere fra situasjon til situasjon. Det skal bemerkes, det er ofte flere muligheter for å søke om offentlig støtte til denne type prosjekter.