HMS-kort

Hvorfor HMS-kort?

ALLE virksomheter, som utfører bygge- og anleggsarbeid (defineres MEGET bredt) i Norge, skal utstyre deres medarbeidere med HMS-kort – populært kalt ”byggekort”, ”grønt kort” eller ”ID-kort”. Manglende HMS-kort kan utløse et gebyr, som pr. 1. jan. 2018 er på min. NOK 10.000!

Formaliteter og krav

Før HMS-kort kan bestilles, skal arbeidsgiver bl.a. ha norsk CVR-nummer (org.nr.), være moms-registrert (alt. søke om fritagelse), mens arbeidstakere skal ha norsk fødselsnummer eller aktivt D-nummer. Dessuten skal arbeidsforholdet registreres.

Dette skal foregå i riktig rekkefølge, ellers kan prosessen gå i stå. Overlater dere arbeidet til Scanvisio, blir oppgaven utført smidig og korrekt, og dere kan konsentrere dere om andre oppgaver.

Husk de interne rutiner

Når dine ansatte skal ha HMS-kort, er det viktig å fastlegge noen rutiner, så krav og regler oppfylles – det dreier seg bl.a. om:

 • Innhentning av ansattes personlige data. De ansatte skal informeres om og gi samtykke til, at data videresendes til/oppbevares av kortbestiller og kortudsteder:
  1. Kopi av gyldig legitimation (pass, førerkort fra et nordisk land eller nasjonalt ID)
  2. Billde svarende til passfoto med lys ensfarget bakgrunn uten markante skygger. Man skal se rett frem, så begge ører er synlige. Hodeplagg, briller osv. er ikke tillat. Ansiktsuttrykket skal være nøytralt med lukket munn. Bør være minimum ca. 1000 x 1200 pixels.
 • HMS-kort skal bæres synligt under arbejdet
 • Kortet er gyldigt i op til 2 år. Hvis vi har bistået ved bestilling, vil vi normalt varsle fornyelse i god tid
 • Ved et ansettelsesforholds opphør skal HMS-kortet bli inndratt og returneres til kortutsteder.

Kontroll av HMS-kort

Arbeidstilsynet, byggherrer, sikkerhets-representanter (verneombud) og andre med arbeidsmiljøansvar kan kontrollere gyldigheten av HMS-kort. Inntil kortet mottas, skal dokumentasjon for at bestillingsprosessen er i gang kunne fremlegges ved tilsyn.

Kontakt Scanvisio, hvis du er det minste i tvil om, hvorvidt din virksomhet behøver HMS-kort, eller om hvordan du går frem.

Relaterte tjenester

Scanvisio er en erfaren markedsrådgiver og din representant i Norge. Vi har fokus på ytelser, som er nødvendige for/forenkler utenlandske aktørers aktivitet i Norge. Foruten markedsrådgivning tilbyder vi bl.a.:

 • Virksomhetsregistrering
 • Registrering som vikar-/bemanningsvirksomhet
 • Forberedelse og gjennomføring av ID-kontroll
 • Søknad om D-nummer og skattekort til ansatte
 • Prosjekt- og medarbeiderregistrering

Slik har vi hjulpet andre…

Case 1: Bistand ved ID-kontroll

En dansk-polsk el-entreprenør utfører spesialoppgaver i Norge. Vi hjelper virksomheten med alle relevante registreringer. Vi innhenter personlige data på ansatte og sørger for bestilling av HMS-kort, likesom vi forbereder, deltar og bistår medarbeiderne ved ID-kontroll, så kontrollen forløper trygt og uten misforståelser.

Case 2: Relevante regler

En jysk transportvirksomhet frakter danskproduserede bygningselementer til Norge. Ved levering deltar sjåføren i montasjen. Vi bistår kunden med bl.a. å avdekke relevante regler, søke om godkjennelser, gjennomføre registreringer og bestille HMS-kort til sjåførene, som skal arbeide på byggeplassen.

Case 3: Større offentlig byggeri

En dansk entreprenør oppfører et større offentlig byggeri i Norge. Vi bistår med korrespondansen med myndigheter, dokumentasjon samt teknisk og sentral godkjennelse. Løpende i byggeperioden ankommer medarbeidere fra forskjellige faggrupper – vi håndterer det praktiske, bl.a. transport til/fra ID-kontroll samt bestilling av HMS-kort.