Screening

Screening

Scenarie:

Screening Norge – Klar til det norske marked?

Et typisk scenarie er, at en dansk virksomhed ønsker at afsætte produkter og tjenester på nye lønsomme markeder. Norge har tidligere været betragtet som et lille marked. Efter finanskrisen ramte resten af europa hårdt, er Norge blevet særligt attraktivt som marked for mange virksomheder, da krisen har haft få effekter her.

Er dette aktuelt for din virksomhed? – Så kan vi bistå dig gennem hele etableringen. Har man ingen erfaring med markedet, vil en screening i samarbejde med Scanvisio være et godt sted at starte.

Formål med screeningen

At fastlægge om virksomheden er klar til at gå ind på det norske marked, samt at klarlægge hvilke muligheder som umiddelbart er til stede på markedet og eventuelt fastlægge hvilke alternativer som der skal arbejdes videre med. Ethvert forløb tilpasses kunden i samarbejde med denne.

Ramme

Scanvisio udarbejder en agenda i samarbejde med kunden som danner ramme for mødeaktiviteten i forløbet.

Alternativ 1

En konsulent kommer på besøg i virksomheden i 1-2 dage og mødes med relevante beslutningstagere i virksomheden.

Alternativ 2

To konsulenter med forskellig baggrund fx. markedsmæssig og juridisk kommer på besøg i virksomheden i en dag (evt. længere) og mødes med relevante beslutningstagere i virksomheden.

Alternativ 3

En eller flere beslutningstagere fra virksomheden kommer til Norge til et forløb som tilpasses virksomhedens ønsker. Udover møder med repræsentanter fra Scanvisio kan der arrangeres fx faglige og/eller kulturelle aktiviteter.