Nordic-Net og Per Bang omtales på bygg.no

Nordic-Net og Per Bang omtales på bygg.no

Uddrag:
Vil bygge opp nordisk handelsforum
Business Development Centre i Danmark har etablert konseptet Nordic-Net, som skal jobbe for å bygge opp et nordisk handelsforum for bygge- og anleggssektoren. …”
http://www.bygg.no/article/1189034