Central godkendelse styrkes – lokal godkendelse forsvinder

Central godkendelse styrkes – lokal godkendelse forsvinder

Fra 1. januar 2016 sker der væsentlige ændringer i ordningerne vedr. ansvar i norske byggeprojekter – lokal og sentral godkjenning.
Fakta:

 • Kravene til sentral godkjenning (SG) skærpes væsentligt
 • SG er en frivillig ordning – men kan gøres til krav ifm. udbud
 • Man skal dokumentere:
  • Kvalifikationer
  • Intern kvalitetssikring
  • Arbejdsstyrke
  • Økonomisk ansvarlighed
 • Nyt SG-logo må anvendes af virksomheder som godkendes under ny ordning
 • Der afsættes yderligere ressourcer til tilsynsaktivitet

Den lokale godkendelse bortfalder helt. Det er således ikke længere muligt at ansøge den lokale kommune om ansvarsret.
Med den nye ordning bliver den centrale godkendelse i høj grad et kvalitetsstempel. Vi anbefaler, at man ansøger om sentral godkjenning, hvis man skal deltage i større udbud og/eller ønsker at fremstå som en seriøs aktør.