A-ordningen indføres

A-ordningen indføres

Fra 1. januar 2015 indføres ny rapporteringsordning, a-ordningen, for arbejdsgivere og andre indrapporteringspligtige. Ordningen samler 5 nuværende, obligatoriske rapporteringer. Hermed bortfalder:

  • Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)
  • Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)
  • Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)

A-melding indsendes mindst på månedsbasis og senest den 5. i efterfølgende måned. Dvs. første a-melding skal indsendes senest 5. februar 2015.
Kontakt regnskabskonsulent/momsrepræsentant for mere information.