Scanvisio spiser egen medicin og etablerer kontor i Sverige

Scanvisio spiser egen medicin og etablerer kontor i Sverige

27.10.2020 – GRAN (ENEBAKK), NORGE: Konsulentvirksomheden Scanvisio A/S etablerer svensk datterselskab, Scanvisio AB, og opretter kontor i Karlstad.

Fokus på fysisk tilstedeværelse

Partner i Scanvisio, Steffen Sæterhagen Paulsen, bliver leder af det svenske kontor ved siden af sin rolle som direktør for Scanvisio Accounting A/S i Enebakk, Norge. I forbindelse med etableringen udtaler Steffen: “Vi har i en periode undersøgt markedsgrundlaget for en egen etablering i Sverige, da vi har en klar strategi om at være fysisk tilstede, i de primære markeder vi opererer i.”

Steffen fortsætter: “Flere af vores danske kunder har tilkendegivet interesse i at benytte fremtidige tjenester i Sverige, hvis bredde og kvalitet kommer til at matche, tilbuddet vi har i Norge. En betydelig andel af danske virksomheder etablerer sig parallelt i Norge og Sverige. Samtidig er det helt naturligt for os at komme tættere på vores voksende svenske kundegruppe – vi ser en meget positiv udvikling på det svenske marked.”

“Vi begynder lidt forsigtigt i Sverige. I første omgang vil vi fokusere på tjenester knyttet til de administrative formaliteter ved vores kunders etablering i Sverige, samt repræsentation og nogle adressetjenester. Planen er at styrke bemandingen på det svenske kontor allerede fra nytår. Samtidig udviddes tjenestetilbuddet – men I må vente med detaljer herom.” – afslutter Steffen.

Om Scanvisio

Scanvisio A/S bistår virksomheder fra en række lande med international forretningsudvikling. Selskabet har særligt fokus på bistand til danske virksomheder på det norske marked. Tjenesterne som leveres omfatter primært: Markedsrådgivning og etableringsbistand, samt en række adresse- og kontortjenester, som naturligt efterspørges ved virksomheders etablering på det norske marked.

Scanvisio Accounting A/S leverer autorisationspligtige tjenester – herunder rådgivning og bistand ifm. midlertidig udstationering, moms, told, skat, løn, løbende rapporteringer, årsregnskab og ligningspapirer.

For yderligere information kontakt: Per Bang, pb@scanvisio.com, +47 456 66000