Indberetning for 2014 LTO

Mail vedr. indberetning (Lønns- og trekkopogaver, LTO) for 2014

Kære Alle! – som arbejder i eller med Norge
Jeg håber, alle har haft en god jul og er er kommet godt ind i det nye år.
Et nyt år er også ensbetydende med indrapportering for det forgangene år – 2014.
Med et stort antal henvendelser den seneste tid, er der tilsyneladende noget forvirring omkring skatte- og lønindberetning (“lønns og trekkoppgaver”) for løn udbetalt i Danmark til danske ansatte for arbejde udført i Norge (typisk ved NUF).
En del har modtaget infobrev om dette fra Skatteoppkrever utland på engelsk og/eller norsk før jul. Mange har desværre ikke modtaget dette. Ved manglende (eller mangelfuld) indberetning kan man risikere dagbøder og evt. møde krav om betaling af arbejdsgiverafgift og skat. Det må undgås – derfor denne påmindelse.
Bemærk: Selvom man ikke er skattepligtig i Norge har man indberetningspligt (med mindre man specifikt har ansøgt om fritagelse på gyldigt grundlag). Typisk er det den/de som fører løn der laver indberetningen – evt. momsrepræsentant hvis der er indgået aftale om dette.

Mini-vejledning for indberetning af løn og skat ved årsafslutning

Det forudsættes, at de ansatte bevarer skattepligt i DK. I tvivl? – Så tag kontakt!
Alle skemaer findes på skattetaten.no

 1. Kontroller at der er indsendt terminsopgaver løbende (RF-1037) – 6. årlige terminer. De fleste skal sende “0-opgaver”, så dette er normalt hurtigt gjort – men mange glemmer/overser dette. Nu er et godt tidspunkt for kontrol.
 2. Lav en Lønns- og trekkoppgave (RF-1015) for hver medarbejder som har været udsendt til Norge i 2014. Kontorkommune og skattekommune er normalt: “2312 sokkel/utland”. Typisk føres alle udbetalinger (løn mv. for arbejde udført i Norge) under kode 129 når man har A1/NT1. Beløb i danske kroner omregnes til NOK (det mest korrekte er at benytte valutakursen på udbetalingstidspunktet – efter “kontantprincippet”).
 3. Udfyld Årsoppgave for arbeidsgiveravgift (RF-1025) – normalt en række nuller med undtagelse af felterne 4.2, 4.5 og 9.0
 4. Hvis virksomheden er skattepligtig i Norge (normalt IKKE tilfældet) skal RF-1022 udfyldes.
 5. Tag kopi af alle NT1 og A1 (anbefales – ikke krav)
 6. Send hele molevitten (husk egen kopi) til:
  Sentralskattekontoret for utenlandssaker
  Postboks 8031
  N-4068 STAVANGER
  Norge

Frist for indsendelse på papir er 20. januar – og 31. januar elektronisk (via altinn.no).
Bemærk de nye regler for indberetning “A-ordningen” er trådt i kraft 1. januar 2015 (https://www.altinn.no/a-ordningen/). Vejledningen ovenfor gælder altså ikke 2015. Danske medarbejdere modtager norsk selvangivelse – formentlig i marts. Heraf bør indtægt af arbejde udført i Norge fremgå uden krav om indbetaling af skat.
Det er mit håb, at denne lille skrivelse vil være til hjælp for de som er usikre, og at korrekt indberetning forhindre at nogen i at komme i en uheldig situation. Ved behov for bistand vil jeg opfordre til at tage kontakt så hurtigt som muligt.
Jeg ser frem til et positivt samarbejde i 2015.
Med venlig hilsen,
Per Bang