Arbejde i Norge under koronasmitten

Indtil videre har Norge i stor grad fulgt det foranstaltninger som er indført i Danmark med få dages forskydning. COVID-19 smittesituationen ligner på mange måder det billede som per i dag (primo april) ses i Danmark. I antal smittede ligger landene på niveau og den daglige stigning i antal er nogenlunde identisk – dog med en tendens til at være marginalt lavere i Norge.

Mange udenlandske virksomheder oplever derfor at projekter og leverancer i Norge standses eller udskydes. Det giver naturligvis en del usikkerhed. Særligt møder vi spørgsmål om hvorvidt det er muligt at foretage indrejse til Norge som arbejdstager fra et andet EU/EØS-land.

De aktuelle regler og forskrifter kan ændres med kort varsel. Derfor har vi samlet nogle relevante links. Med udgangspunkt i disse sider kan situationen vurderes løbende:

Vores kunder er naturligvis velkommen til at kontakte os for nærmere tolkning og vurdering. Vær også obs på regler for indrejse til hjemlandet, når turen går hjemad igen.

Pas godt på jer selv!